Home

Genetika alaptörvényei

Mendel-szabályok - Wikipédi

 1. Mendel-törvények másképpen. A reciprocitás (fordítottság, ellentettség) szabálya szerint a tulajdonság öröklődése szempontjából lényegtelen, hogy melyik szülő örökítette. Például a gömbölyű és a recés magvú borsó keresztezésekor Mendel ugyanolyan öröklésmenetet tapasztalt akkor is, ha az anyanövény recés.
 2. tha meg lennének tervezve. A tulajdonságaik lényegében a bennük végbemenő anyagcsere folyamatok programvezérelt biokémiai reakcióira vezethetők vissza. Főleg e reakciók katalizátoraira, az enzimfehérjékre, vala
 3. tha meg lennének tervezve. A tulajdonságaik lényegében a bennük végbemenő anyagcsere folyamatok programvezérelt biokémiai reakcióira vezethetők vissza. Főleg e reakciók katalizátoraira, az enzimfehérjékre, vala

A genetika alaptörvényei. A genetika alaptörvényeit Mendel fogalmazta meg. Megállapította, hogy heterozigóta egyedek keresztezésénél a fenotípust tekintve 3:1, genotípust tekintve pedig 1:2:1 arányban oszlanak meg az egyedek.Az első törvénye az uniformitás törvénye: Homozigóta szülői formák kereszteződéséből származó első hibridnemzedék (F1) valamennyi egyede. A genetika alaptörvényei az emlősök szőrszínének példáján A gén: sárga sáv a szőrszálakban/sima szín Fenotípusok: Mendel I.: Uniformitás Mendel II.: Hasadás B gén: fekete/barna alapszín A és B gén kombinációi Mendel III 1.témaegység: Mendel törvényei Ø A genetika alaptörvényei (Mendel törvények)-1 génes öröklődés Ø Öröklésmenetek példái Ø Domináns-recesszív, intermedier, kodomináns öröklődés példákkal Ø Többgénes öröklődés Ø Autoszómás öröklődés példái 2.témaegység: Nemhez kötött öröklődé A Mendel-szabályok újrafelfedezése, az öröklődés Boveri-Sutton-féle kromoszómaelmélete, majd a Morgan-iskola munkássága eredményeképpen az öröklődés génelmélete révén a XX. század első három évtizedében a genetika alaptörvényei széles körben ismertté váltak. Ezt követően az örökletességet is mutató. A genetika alaptörvényei; Néhány példa öröklésmenetekre; A nemhez kötött öröklődés; A kapcsolt öröklődés és a rekombináció; A mutáció; A mennyiségi jellegek öröklődése; A géntechnológia; A géntechnológia gyakorlati alkalmazásai; A fény, mint környezeti tényező; A hőmérséklet, mint környezeti tényez

A genetika alaptörvényei (Mendel-törvények)I. Uniformitás törvénye: homozigóta szülõk keresztezésébõl származó elsõ utódnemzedék valamennyi egyede mind genotípusát, mind fenotípusát tekintve. Scribd is the world's largest social reading and publishing site Genetika (a görög 'gennó' [ÎłÎľÎ˝Î˝Ď ], 'nemzeni, életet adni' jelentésű szóból) avagy örökléstan a gének, az öröklődés és az élőlények variációjának tudománya. A szót először az angol tudós, William Bateson használta Adam Sedgewicknek 1905. A ~ alaptörvényei (Mendel-törvények) I. Uniformitás.

Mendeli genetik

A genetika alaptörvényei(Mendel törvényei ) magukban foglalják a tulajdonságok egyik nemzedékrol a másikra való átöröklésének legfontosabb alapelveit. A DNS molekulájában, mint örökíto anyagban, azok az egységek, amelyek meghatározzák egy-egy tulajdonság természetét, a A genetika alaptörvényei (Mendel-törvények) Az uniformitás törvénye kimondja, hogy ha homozigóta szülőket keresztezünk, az utódnemzedék összes tagja geno­típusában és fenotípusában is egyforma lesz

Mendel-szabályok (az öröklődésalaptörvényei) Az öröklődés alaptörvényeit leíró három szabály. Első az uniformitás törvénye, kimondja, hogy egyforma, homozigóta szülők keresztezésével az utódnemzedék minden tagja egyforma.. Tehát - a Mendel-szabályoktól eltérően - különbség van a reciprok keresztezések eredményeiben, és ez nem magyarázható a nemhez. A genetika alaptörvényei (gén, heterozigóta, homozigóta, allél, 2. Törvény, uniformitás, hasadás) A különböző szerkezetű fehérjék aminosav sorrendjére vonatkozó információkat a DNS- molekula különböző szakaszai tárolják. A DNS-molekulában tárolt információk egyik nemzedékről a másikra a szaporodás.

A kvantitativ genetika megértéséhez a legalapvetőbb klasszikus genetikai tudás mellett (gén, allél, az öröklődés alaptörvényei, stb. tudáspróba itt, javasolt irodalom) elengedhetetlen a fontosabb biometriai statisztikák (számpéldák-tudáspróba. 10. A genetika alaptörvényei, öröklésmenetek 11. A természetvédelem múltja és lehetőségei lakóhelyünk környékén 12. A vizek és a talaj tisztasága 13. Légszennyezés, levegőtisztaság 14. A hulladékkezelés 15. Az energiatermelés módjai, biológiai következményeik 16

Mendeli genetika Mendeli genetika 1. A genetika alaptörvényei Az élőlények olyanok, mintha meg lennének tervezve. A tulajdonságaik lényegében a bennük végbemenő anyagcsere folyamatok programvezérelt biokémiai reakcióira vezethetők vissza. Főleg e reakciók katalizátoraira, az enzimfehérjékre, valamint az ugyancsak fehérje. 6.2 Mendeli genetika 1. A genetika alaptörvényei Az élőlények olyanok, mintha meg lennének tervezve. A tulajdonságaik lényegében a bennük végbemenő anyagcsere folyamatok programvezérelt biokémiai reakcióira vezethetők vissza 4 FENNTARTHATÓSÁG 51. A globális gondolkozás megjelenése . . . . . . . 218 52. Az ökológiai lábnyom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 A genetika alaptörvényei: 7: Az öröklésmenetek néhány példája: 11: A nemzez kötött öröklődés: 15: A kapcsolt öröklődés és rekombináció. 10. A genetika alaptörvényei, öröklésmenetek 11. A természetvédelem múltja és lehetőségei lakóhelyünk környékén 12. A vizek és a talaj tisztasága 13. Légszennyezés, levegőtisztaság 14. A hulladékkezelés 15. Az energiatermelés módjai, biológiai következményeik 16. Vegyszerek a háztartásban és a mezőgazdaságban 17

Mendeli genetika - Érettségid

 1. - A genetika alaptörvényei - Élő és élettelen kapcsolata, életközössége - Állatok és ember viselkedése Fizika - A fény természete és a látás - Atomfizika a hétköznapokban - A Naprendszer fizikai viszonyai - Csillagok, galaxisok Művészeti ismeretek- - dráma és tánc -.
 2. áns-recesszív öröklés - intermedier öröklés - kodo
 3. A fenti két területen tapasztalt hiányosságok késztettek arra, hogy szakdolgozatomat a matematika más tárgyakban történő felhasználásáról és alkalmazásáról szóló vizsgálatna

A domináns és a recesszív öröklődés jellemzése - Biológia

Biológia genetika 12 | a biológia 12

"Félig ember, félig gép, Böde Dani példakép" - PROACTIVE Blog

5.osztály - BIOLÓGI

Eugenika - Wikipédi

35. A genetikai kód 36. Gének és allélek 37. A génműködés szabályozása 38. A gének megváltozása 39. A génösszetétel megváltozása 40. A géntechnológia 41. A géntechnológia gyakorlati alkalmazása 42. A GMO növények 43. A Humán Genom Program Az öröklődés 44. Az öröklődés alaptörvényei 45

Kossuth lajos általános iskola mezőkeresztes - intézmény

3 Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ÖKOLÓGIA Az élőlények környezete 1. Az ökológiai rendszerek. MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra A genetika alaptörvényei A gén fogalma. A fenotípus és a genotípus A koncepció módosulására példa a homológia fogalmának alakulása (biológiai homológia, lásd a Populációgenetika. Genetika és evolúció 7 2.8. Ökológia 8 3. A vizsga szerkezete 8 4. A vizsga technikai leírása 9 4.1. A vizsga időtartama 9 4.3. Használható taneszközök 9 -az öröklődés alaptörvényei és a közös származás az élővilág fejlődésében-összefogás a bioszférában, ezáltal analizálható a

Biológia - Tanuló Társadalo

A genetika alaptörvényei - a genetika (a görög 'gennó

 1. áns és recesszív jelleg. Heterozigota, homozigota, hemizigota. Mendel alaptörvényei: o Az uniformitás törvénye. o A hasadás szegregáció törvénye. o A független
 2. t objektív folyamat. Az élet.
 3. 1 MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL GIMNÁZIUM 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek B..
 4. ációjának kérdése, a gének és a kultúra koevolúclója 7. A kulturális evolúció autogenetikus modellje 7. A komponensek keletkezése és bomlása 7. A társadalom
 5. Ezen az oldalon az 1994 és 2017 közt megjelent írásbeli biológia érettségi feladatok és megoldások találhatók tematikus csoportosításban. A dokumentumok letöltés után igény szerint szerkeszthetők. Az idegrendszer érzőműködése - megoldások Genetika Genetika - megoldások

A genetika tudományterülete az élő egyedek közötti változatosság bemutatására vállalkozik, vizsgálják a gének és környezet szerepét a tulajdonságok meghatározásában. hiszen háztartásunkban a legtöbb eszköz a hőtan alaptörvényei szerint működik. Ennek kapcsán nem csupán a hőtermelő folyamatokra kell. Részlet az Evolúció Akhilleusz sarkai (halálos pontjai) című könyvből 3. fejezet: Az élet eredete 78-111 oldal A könyvet Robert Carter A személyiség és fejlesztése, a fejlesztés alaptörvényei, a kisiskoláskor jellemzői (fizikai, kognitív, erkölcsi, érzelmi, társas fejlődés, az érzékelés, a figyelem, az érdeklődés sajátosságai; pszichoszexuális és pszichoszociális fejlődés A tehetség értékelése a genetikai forradalom korában. Az óvoda.

* Genetika (Biológia) - Meghatározás - Online Lexiko

 1. alaptörvényei pl. a mágneses jelenségeken, az indukción, a rádióhullámokon kívül az egész fénytant és a hősugárzást is leírják. A törvény szóhasználat (mely a világnyelveken ebben az összefüggésben is egységes) arra utal, hogy a törvényben megfogalmazott ál-lítás érvényessége független attól, hogy tud
 2. dennapi, gyakorlati vonatkozásaiba
 3. den tehénnek és bikának neve és száma van, és íg

Az élet könyvtára nyitva áll előttün

A matematika szerepe a természettudományos képzésben. Az utóbbi évtizedekben a felsőoktatás szélesre nyitotta kapuit a tanulni vágyó fiatalok előtt. Ennek következtében sok olyan hallgató is bekerült a rendszerbe, akiknek korábban erre nem lett volna lehetőségük tanulmányi előmenetelük alapján. Ha­zánk­ban 2006 óta. Staféta-tábor 2003 nyarán Pedagógusnemzedékek találkozója, tapasztalat- és eszmecseréje Csillebércen. A Magyar Pedagógiai Társaság 2001. évi küldöttgyűlésén merült fel az a gondolat, hogy megbecsült szervezetünk további eredményes működéséhez, nívós értékek átörökítéséhez és a szakmai kommunikáció folyamatosságához elengedhetetlenül szükséges, hogy. Genetikai szabályozás: a gén cisz/transz része, pozitív és negatív szabályozás elve. Lac operon. λ fág lizogéniája. Plazmidok és fágok géntechnológiai jelentősége. Fejlődésgenetika: genetikai útvonal jelentése, elemezése episztázissal, szuppresszióval, funkciónyerés/vesztés kombinációkkal

* Mendel-szabályok (Biológia) - Meghatározás - Online Lexiko

A tárgy a szakmai alapozó modul része. Megfelelő elméleti alapokat biztosít a molekuláris biológia, mikrobiológia és genetika elméletének elsajátításához, valamint a kapcsolódó Biokémia gyakorlatok című tárgyhoz. Alapvetően fontos a Kísérletes biológia szakirány elsajátításához.  11 Úgy gondolják, hogy a normális egészség érdekében minden nap körülbelül 5 km-t kell gyalogolnia, míg a súlycsökkenés folyamatának megkezdéséhez akár 10 km-re is szükség van. Testünk ugyanúgy zsíréget! Hagyja abba a mérlegen futást minden nap, lassú fogyás, csalódni fog és elriasztja minden előrelépési vágy Klasszikus (mendeli) genetikaGregor Mendel: a genetika tudományának megalapítója; osztrák szerzetes, botanikus volt, fõként borsóval végezte genetikai vizsgálatait.. A genetika alaptörvényei (Mendel-törvények)I. Uniformitás törvénye: homozigóta szülõk keresztezésébõl származó elsõ utódnemzedék valamennyi egyede mind genotípusát, mind fenotípusát tekintve. Ezeknek semmi közük a kapitalista gazdaság alaptörvényei-hez. 4. Piketty legfontosabb megállapításai 1)A társadalmak jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségei időben változóak. vezetői és genetikai adottságok**, szerencse, versenykorlátozás stb.) • Versenykorlátozás a munkaerőpiacon (pl

Kvantitativ genetika - EnterNe

4. A diffúzió alaptörvényei (Fick elsõ és második törvénye). Az egydimenziós szabad diffúzió és szerepe a vörös-vértestek gázcseréjében. 5. A szövetek oxigénellátásának modellje. (Henry törvénye, a vér (hemoglobin) oxigénfelvétele, a Bohr-effektus, az emberi agykéreg oxigénellátásának modellje) 6 Molekuláris genetika (nukleinsavak, genetikai kód, fehérjeszintézis), a biológiai információ megváltozása, az öröklődés alaptörvényei (Mendeli-genetika), genetikai betegségek, genetikai tanácsadás: Molekuláris genetika (nukleinsavak, genetikai kód, fehérjeszintézis) Biológia-földrajz szakos kolléga: Evolúci Genetika a növényvédelemben •GMO (RR, Liberty Link, 2,4-D, Dicamba, stb.) •CRISPR/Cas9 (RNS interferencia, A természet alaptörvényei vi n* es Fenntarthatóság. Eredetije a Burtland Jelentésben, 1987-ből. Szerintem. Összefoglalás Ha mindezt megértettük é szet szabályai megism erhetők, a természet alaptörvényei egyetem esek és állandók, és a megfigyelt jelenségekből következtethetünk a nem megfigyelt jelenségekre is. A tantárgy tartalma: Ásványtan Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák. A kristálytan alaptörvényei. A szögállandóság törvénye. A paraméter törvény. A zónatörvény. A kristályok szimmetriája. Fedési műveletek, szimmetriaelemek. A kristályok.

Érettségi Szóbeli Témakörök Biológi

 1. Genetika szóra releváns weboldalak könnyen áttekinthető táblázatban: fiziológia genetika, genetika szellemi, genetika vizsgálat, genetika adottság, genetika betegség, genetika hajlam, genetika tényező, genetika állomány, genetika adat, genetika háttér, genetika ultrahang, genetika ala
 2. Sokan nem is gondolják, hogy a robotika témája már közel 100 éve jelen van a hazai irodalomban is. Pl. Karinthy Frigyes 1916-ban írt 'Utazás Faremidóba' c. regényében is egy olyan világot ábrázol, amelyet szervetlen, mechanikus, és gondolkodásra képes lények népesítettek be. Igaz a szerző soha nem használta a 'robot' kifejezést, a műben ábrázolt gépek (lények.
 3. Rajtam kívül van még olyan akinek nem jött be a kalóriaszámlálgatós, odafigyelek a fehérjére, szénhidrátra, zsírmennyiségre diéta? Tényleg..
 4. t a cukor, 3-szor édesebb,
 5. Habár a genetikai állományunk is meghatározza bizonyos mértékig, hogy mennyire könnyen égetjük el a zsírt testünkben, van, aki könnyebben és van, aki nehezebben, a fizika és kémia fenti alaptörvényei az energia és a leadott energia összefüggései változatlanul érvényesek. Igaz, hogy 20 font súlycsökkenés előnyei.

Keresés. Az MTA 194. közgyűlése; Az MTA és a tudomány; Az MTA választott vezető Jóllehet, bizonyítékokkal nem sikerült alátámasztani, mégis szívesen gondolnánk, hogy a megnövekedett zsírfelhasználási kapacítás segíthet azoknak, azonban ez nem igazán van így. Ez közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket

Biológia - Page 2 of 14 - Érettségid

Egy 100 kilós ember esetében - a fizika alaptörvényei alapján - nagy a valószínűsége, hogy a nagymértékű inverzió (ízület kifordulása) a szalagok szakadását, továbbá valamelyik csontvég sérülését idézi elő, a sípcsont vagy a szárkapocscsont (a képen látható everziónál éppen mindkettő) el is törik Általában az intervallumok pmásodperc közé esnek és az egész edzés perces. Az úszás is ilyen vagy az ellipszis tréner vagy az evezőgép. Másodszor, a gyakori kardió segít fenntartani az anyagcsere magasan pörgését, mivel nincsenek inaktivitási periódusok

Biológia Érettségi Tételek Archives - Page 7 of 2

Etka Anyó, a Végtelen Életerő és a Világegyetem - Grandpierre Atilla előadása. Mottó: Te örökké létező láthatatlan, de minden láthatóban jelenlévő élet, Te megtanítottál arra, hogy ha ellenkezem az örök törvényekkel, hogyan lehet tehetetlenül szenvedni, de rávezettél arra is, hogyha alkalmazkodom, hogyan lehet a szememben a boldogság, a meghatottság. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ugyanazt vallja 75 éve, viszont a megfogalmazás korról korra változik, éppen ezért a párt tagjainak feladata, hogy hűségesek legyenek az örök értékekhez és rugalmasak a megfogalmazás tekintetében - mondta Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke vasárnap, Kalocsán

7.Darwin eredeti elképzeléseitől a neodarwinizmusig Tóth Tibor DS Az elektrosztatikus erőtér alaptörvényei Fizika | Felsőoktatás 2004, 3 oldal. Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Fizika | Felsőoktatás 2008, 12 oldal. Bene Gyula - Általános relativitáselmélet Fizika | Felsőoktatás 2013, 61 oldal › oldal. Ahogy egyre több országban engedélyezik a marihuána orvosi és élvezeti célú fogyasztását, egyre felfokozottabbá válik a vita e drog valós élettani hatásairól

A nyár elején elrendelt spermastop irányította rá a figyelmet arra a tényre, amelyről keveset beszélünk: hogy egyre több magyar család kényszerül donor segítségét igénybe venni a gyermekszüléshez. Arról sem sok szó esik, hogy tíz éve már egyedülálló nőknek is lehetőségük van erre, ám gyakran meg nem értéssel szembesül, aki kihasználja az esélyt A mikrobiális genetika alapjai. A mutációk típusai, mutagén ágensek, a mutációk gyakorlati haszna. A baktériumgenom szerveződése. a szimmetria jelölése), a kristálytan alaptörvényei, kristályformák, kristályrendszerek és kristályosztályok, a kristályok összenövése, a kristályok alakja és habitusa, a kristályok. Egyszerűen tiltakozik a szervezetem, nem áldott meg a természet, genetikai inkompatibilitás, unalmas. De bármi is legyen az oka, megtaláltam a jó megoldást! Nem más ez, mint a modern elektronika, informatika és a kiforrt mechanika sikeres ötvözete - a CNC A megfelelő érzékenyítés szívügye a nagy hagyományokkal rendelkező, ám az utóbbi években, évtizedekben a szélsőséges liberalizmust erősítő Eötvös Loránd Tudományegyetemnek. Az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatói ugyanis szolidaritási napot és információs sztrájkot tartanak november 14-én szerdán, ezzel tiltakozva a genderszak betiltása ellen.

FOG-K090 Sejtbiológia és molekuláris genetika;teljesítendőmin. 7k: a diffúzió alaptörvényei. A diffúzió szerepe a vörösvértestek gáz cseréjében. Az érfalakban kialakult tenzió, Laplace törvénye. Transzportfolyamatok biológiai membránokon: a biomembránok felépítése. A nyugalmi potenciál és az akciós potenciál AOK-K411 Klinikai genetika előadás,ÁOK Előadás 2 óra,gyj: 1: a diffúzió alaptörvényei. A diffúzió szerepe a vörösvértestek gáz cseréjében. Az érfalakban kialakult tenzió, Laplace törvénye. Transzportfolyamatok biológiai membránokon: a biomembránok felépítése. A nyugalmi potenciál és az akciós potenciál Az antropológiai nyelvészet alaptörvényei. Etnolingvisztikai univerzálék (pl. titkosnyelvek) és unikumok (kulturális-nyelvi sajátosságok). Nyelvi tréfák és nyelvi agresszió. Irodalom: Balázs Géza: Titkos nyelvek - etnolingvisztikai univerzálék. Magyar Nyelv, 2008. Balázs Géza-Takács Szilvia: Antropológiai nyelvészet Leszállunk a lóról, és átülünk egy autóba - ilyen mértékű változást vizionálnak a banki szolgáltatások átalakulásának a szakértők. Nem biztos, hogy banktól fogunk kölcsönt felvenni, az utalásoknál elég lesz a Facebook-ismerősünket megjelölni a bankszámlaadatok megadása helyett, és ha a bank felismeri, hogy többet költünk a szokásosnál, akkor figyelmeztet

Dr. Lénárd Gábor: Biológia III. (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt ..

21 db Tények és Tanúk: A történet első lapja- Allende elnökütközete, Így történt, Két per egy kötetben,Egy per-ötven év távlatából, Életrajzi törmelékek,Budapesti napló,Az úton végig kell menni, A Ludovikától Sopronkőhidáig szerző: Jorge Timossi, Szántó Zoltán, Bálint Endre, Szabó Borbála, Marosán György, Kádár Gyula, Reviczky Ádám, Boldizsár Iván. Így ennek a viselkedésnek a feltárása mindeddig elfedte a genetikai tényezőt - magyarázta Beaver. Az eredményekből azonban az nem következik, hogy nem érdemes ilyen módon gyermeket nevelni; mi csak azt állítjuk, hogy az IQ-t nem ez határozza meg. #1 Dr.BauerBel Ennek az az oka, hogy a nagy intenzitású edzések, melyek az állóképességet hivatottak javítani, növelik az izomtömeget, ami nagyon előnyös. Az omega-3 zsírok étvágycsökkentő hatással is rendelkeznek A genetika alaptörvényei. Az öröklésmenetek néhány példája (domináns-recesszív, intermedier, kodomináns, nemhez kötött) A mutáció. A géntechnológia. Ökológia: a fény, a hőmérséklet, a levegő, a víz és a talaj hatása az élőlényekre. Az ökológiai rendszerek anyagforgalma és energiaáramlás

Inhartya gyulladas kezelese Az ínhártya vagy sclera gyulladása (episcleritis, scleritis . Az ínhártya a szemgolyót körben a szaruhártyával burkoló kb. 1 mm vastag, kötőszövetből és sejtekből álló rostos tok A középfokú nevelés-oktatás szakaszában, ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, vagy egy adott közismereti tantárgyból meghaladja az éves óraszám 30 %-át, szakmai alapozó elmélet és gyakorlati órák 20%-át, és nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem. Könyvünkben részletezzük azt a közös munkát, amelynek célja a székesfehérvári Szűz Mária-bazilikából származó és a budapesti Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom) altemplomában őrzött csontvázak genetikai vizsgálata volt. Ehhez el kellett végezni III. Béla király és Antiochiai Anna királyné csontvázának genetikai vizsgálatát is, akiket a Mátyás-templom. A kutyaviadal színhelye rendszerint valamilyen eldugott, isten háta mögötti falu, kisváros, külváros. Ott is egy nehezen megközelíthető ház udvara, hátsó szobája vagy egy kocsma egyik különterme. Az aréna térdmagasságú fapalánkkal körülvett, négyszög alakú térség