Home

Kulturális globalizáció előnyei

A nagy globalizáció 14 előnye és hátránya / Általános

Mi a Globalizáció? Jellemzők, Előnyök És Hátrányok

A globalizáció hatásai 6. Társadalmi-kulturális hatások A multikulturalizmus fogalmának megjelenése, elterjedése a kulturális sokszínűség elfogadása (vagy éppen elutasítása) szintén a globalizációs folyamat részének tekinthető A globalizáció az egész világra kiterjedő folyamat, amely áthatol a nemzeti határokon. A globalizáció a nyugat /amerikai/ kultúrát terjeszti minden kontinensen. A folyamatot erősítik a multinacionális cégek, melyek a világ nagyon sok pontján alapítanak cégeket, ezek arculata, technológiája azonos A GLOBALIZÁCIÓ ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI - KIFEJEZÉSEK - 2021. A globalizáció az integráció és a kölcsönös függőség eszköze volt, amellyel a gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és technológiai folyamatok megváltoztak , összekapcsolódó világot eredményezve. Ez egy dinamikus folyamat , mely a kapitalizmus.

A globalizáció lehet gazdasági globalizáció, pénzügyi globalizáció, kulturális globalizáció (ennek speciális formája a szimbólumok globalizációja), információs globalizáció és nyelvi globalizáció.A globalizációs folyamatot a nemzetek közötti megállapodások és nemzetek feletti intézmények szabályozzák. Veress József a globalizációról szóló könyvében a. Globalizáció alatt a különböző társadalmi rendszerek (gazdaság, politika, kultúra, kereskedelem, kommunikáció, stb.) nemzetközi összefonódását értjük. Egy összetett fogalomról van szó, ami az egyes rendszereken belül is mást jelent és máshogy történik, továbbá egyszerre több szinten értelmezhető: az egyes ember, társadalom, intézmények és állam szintjén is

A globalizáció előnyei és hátrányai. A globalizáció általánosságban olyan cselekvéshez vezet, amely mind pozitív, mind negatív vonatkozással rendelkezik, ennélfogva megemlítjük ennek a nagy integrációs folyamatnak az előnyeit és hátrányait. A kulturális globalizáció az információcsere, a technológia, a. A gazdasági globalizáció. Globális világgazdaság. A globalizáció fogalmát nem könnyű meghatározni. Az általánosabb és közismertebb vélekedések a világméretűvé váló kommunikációs lehetőségeket, az internet nyújtotta előnyöket, a gondolatok, eszmék és különféle kulturális jelenségek szabad áramlását, a populáris kultúra nemzetek fölöttivé válását. Kulturális globalizáció. Az információ szabad áramlása egy új kultúra megteremtését vonja maga után: a 2.0 vagy az internetes kultúrát, amelyben a nyelvek összefognak, a különböző kultúrákból és nemzetiségekből származó felhasználók érintkeznek, és a személyes kapcsolatok új módjai kezdenek kialakulni Globalizáció Elmagyarázzuk, mi a globalizáció és mi jellemzi ezt a folyamatot. Ezen túlmenően annak okai, előnyei és hátrányai. A globalizáció egy bonyolult gazdasági, társadalmi, politikai, technológiai és kulturális folyamat bolygóméretben, amely.

A globalizáció hatásai Társadalomföldrajz Sulinet

 1. A globalizáció előnyei és hátrányai A globalizáció hatásait nehéz megítélni, vannak pozitív és negatív oldalai is, sőt, a pozitív elemek bizonyos körülmények között negatív elemekké válnak. A leggyakrabban emlegetett előnyök az alábbiak: − Mások, más kultúrák megismerése
 2. A globalizáció értelmezése A gazdasági globalizáció. Globális világgazdaság A globalizáció fogalmát nem könnyű meghatározni. Az általánosabb és közismertebb vélekedések a kommunikációs lehetőségeket, az internet nyújtotta előnyöket, a gondolatok, eszmék és különféle kulturális jelenségek szaba
 3. A jól keresők érezték inkább a globalizáció előnyeit. A pénzügyi válság leküzdésére hivatott mentőcsomagok költségeit közösen kell majd állnia a gazdaság összes szereplőjének, viszont a megelőző fellendülés előnyei igencsak egyenlőtlenül oszlottak el - hívja fel az ellentmondásra a figyelmet elemzésében a.

Mindebből levonhattam a következtetéseket a magyarországi kulturális fejlődésre nézve, melyek máig meghatározzák az ország helyzetét e téren. Ezután rátértem a globalizáció fogalmának tisztázására, kíváncsi voltam arra, hogy milyen a megítélése ennek a sokat vitatott fogalomnak, majd a kockázataira is kitértem A globalizáció előnyei közé tartozik Európán belül az egységes váltópénzre való átállás (euro), a szabad munkaerő-áramlás a láthatatlanná tett országhatárokon keresztül és az egységes gazdasági-, piaci politika. (kulturális globalizáció). Ebből következik, hogy nem lehet egy pontos évszámot rendelni a. A kulturális globalizáció A nemzetközi migrációnak is megvannak az előnyei és például a szegényebb helyekről emigrálók jelentős összegeket küldhetnek haza - gond azonban a munkaerő és a tehetség elvándorlása. A gazdagabb, fogad A globalizáció jelenlegi a gazdasági, a társadalmi-kulturális és a természeti környezeti szektor. A szerzők hangsúlyozták, hogy míg a katonai-politikai következtetésre jutott, hogy.a háború gazdasági előnyei olyannyira illuzórikusak, a kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok az országok között.

A konfliktusok vallási, kulturális, etnikai, illetve civilizációs megjelenése többnyire a felszínes látszat, az ideológiai máz volt csupán. A globalizáció - noha csak viszonylag új keletű fogalomként vált napjainkban divatossá - valójában a régmúltba nyúlik vissza, és ma inkább e folyamat felgyorsulásáról és új. Globalizáció Gazdasági globalizáció Pénzügyi globalizáció Legfrissebb hírek Kulturális globalizáció Globalizáció fogalma, jelentése Globalizáció hatása Magyarországra Globalizáció hatásai Globalizáció előnyei Globalizáció hátrányai Tanulmányok a globalizációról Globalizáció és társadalom Környezeti. A globális világ előnyei és gondjai Globalizáció: (globus: földgolyó, lat.) - a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési (univerzalizálódási) folyamatat, és azok következményei, az élet számos területén: o gazdasági globalizáció, o pénzügyi globalizáció, o kulturális.

A Globalizáció Előnyei És Hátrányai - Enciklopédi

 1. den a nyugatihoz lesz hasonló. Ebből látható, hogy a globalizáció nagyon sokrétű jelenség. Így beszélhetünk pl. kulturális, politikai és gazdasági globalizációról
 2. Korunkat a globalizáció határozza meg. Kialakulásáról két vélemény: Elmúlt évtizedek terméke Egyközpontú világ kialakulásával, USA Egyidős az emberiséggel Perzsák - közigazgatás megszervezése Római Birodalom - közigazgatás, latin nyelv Mi a globalizáció és melyek a jellemvonásai? a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű.
 3. globalizáció? Budapest, Napvilág Kiadó o Kovács János Mátyás (szerk.) (2002): A zárva várt Nyugat. Kulturális globalizáció Magyarországon. 2000. Budapest, Sík Kiadó o Beck, Ulrich (2005): Mi a globalizáció? A globalizmus tévedései - válaszok a globalizációra, Szeged, Belvedere Meridional
 4. Általában véve a globalizáció fogalma a következő:a nemzetközi integráció olyan folyamata, amely a világnézet, termékek, kulturális szempontok, gondolatok és mások cseréje miatt alakulhat ki. Nos, a globalizáció korában is okozhatpozitív vagy negatív hatás az emberi életre
 5. dezt megtehessem, dolgozatomat a kultúra és a társadalom, illetve az állam és a.
 6. den tájáról a tudósok nagyon-nagyon komolyan megvitatták

Zágráb, Szarajevó, Ljubjana és Trieszt példája azt mutatja, hogy a kulturális globalizáció alulról jövő, autonóm formája alternatívát kínál a nagyvállalati globalizáció által kínált kultúra mellett, így hozzájárul az egyes városok helyi kulturális sokszínűséghez. 4.3 A globalizáció folyamata / hatása a gazdaságra és a társadalomra/ Gazdasági változások előnyei kulturális döntések a nők és a férfiak egyenjogúságának biztosítását kell, hogy szolgálja

Gazdasági globalizáció jellemzői, előnyei és hátrányai

A globalizáció következményei: Az üzleti környezet alapvetően átalakul Sok tényező, Gyorsan változó tényezők Összefonódó tényezők, Hosszú távon ható és veszélyeket rejtő tényezők, A következmény: globális rendszer billenékeny lesz, és kritikus állapot létrejötte valószínűsíthető A globalizáció. A gazdasági globalizáció főbb jellemzői: Összekapcsoltság gazdasági, kulturális homogenizáció fogyasztói társadalom létrejötte a gazdasági polarizáció, a jövedelmi különbségek növekedése a gazdasági, politikai hatalom koncentrációja túlnépesedés erősödése új népbetegsége Ez a fogalom a globalizáció, amely egyszerre jelent egy világméretű gazdasági folyamatot, és kulturális változást. Meglepő, hogy ez a jelenség csak az utóbbi évtizedekben került az érdeklődés középpontjába, hiszen a történelem során mindig jelen volt Globalizáció (és multikulturalizmus) 2. A globális rendszer és az abból fakadó kihívások Soknemzetiségű stratégia: Ez a stratégia arra törekszik, hogy a vállalati minden egyes országban képes legyen a helyi környezet által megkívánt egyedi társadalmi elvárásoknak megfelelni A globalizáció a kereskedelem, a kommunikáció és a kulturális csere akadályainak felszámolása. A globalizáció mögött az az elmélet áll, hogy a világméretű nyitottság elősegíti minden nemzet eredendő gazdagságát. A NAFTA előnyei és hátrányai. 11 Nov, 2020

Sajátos a helyzetünk annyiban, hogy nálunk a globalizáció előnyei nem annyira látványosak, hátrányai pedig nem annyira súlyosak, mint pl. Bangladesben vagy Malajziában. Nagyon kevés új kulturális változatot, társadalmi, politikai viselkedésmódot tűr el. De mi már nem számíthatunk a barbárokra A kulturális homogenizálás a kulturális globalizáció egyik aspektusa , amelyet az egyik fő jellemzőjeként sorolnak fel, és utal a kulturális sokszínűség csökkenésére a kulturális szimbólumok széles skálájának népszerűsítése és elterjesztése révén - nemcsak fizikai tárgyak, hanem szokások, ötletek és értékek is gyakoriságukkal a világra szóló kulturális szerepkör súlyozott formában való Erd si Ferenc: Globalizáció és a világvárosok által uralt tér II. Tér és Társadalom, 17. 2003. 4. 1 16. p A globalizáció fogalmát nem könnyű meghatározni. Az általánosabb és közismertebb vélekedések a világméretűvé váló kommunikációs lehetőségeket, az internet nyújtotta előnyöket, a gondolatok, eszmék és különféle kulturális jelenségek szabad áramlását, a populáris kultúra nemzetek fölöttivé válását értik alatta

Január 9-én Perczel Júlia és Vicsek Tamás előadásait hallgathatjuk meg:. Pozíciók a globális művészeti mezőben x Az élőlények társas hálózatainak hierarchiája. Perczel Júlia, társadalomtudós, művészettörténész arra keresi a választ, hogy érdemes-e még nemzetállamokban gondolkodni a kulturális globalizáció korában? ? Lényeges-e egyes országok között. A globalizáció és fenntartható fejlődés. A globális világ kihívásainak hatása hazánk fejlődésére. Alapvető globális problémák tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei és hátrányai. Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az időskor és a különböző nemzedékek eltérő életmódja. A. L. mivel a globalizáció előnyünkre fordítása a kulturális javak kereskedelme terén megköveteli a kulturális örökség védelmére vonatkozó összes nemzetközi egyezmény betartását, különös tekintettel az 1954. évi Hágai Egyezményre, az 1970. évi UNESCO-egyezményre és az 1995. évi UNIDROIT egyezményre Gyorsítja a terjedést, hogy a fogyasztók ragaszkodnak a márkához Ha a terméknek nincs kulturális hatása, gyorsabb a globalizáció Különböző célcsoportok esetén a reklámot lokalizálni kell (Coca-Cola karácsonyi reklámnál minden országban az adott ország jellegzetességeit ábrázolják - pl. Magyarországon a Lánchidat

- gazdasági globalizáció,- pénzügyi ~,- kulturális ~,- információs ~, illetve - nyelvi ~. Vagy: Olyan a 20. században felerősödő, és napjainkban is tartó folyamat, amelynek során a világban a nyugati civilizáció hatására egységesedés megy végbe a gazdaságban, a pénzügyi életben, kultúrában stb A globalizáció és a fenntartható fejlődés. A globális világ kihívásainak hatása hazánk fejlődésére. Alapvető globális problémák tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei és hátrányai. Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az időskor és a különböző nemzedékek eltérő életmódja Kultúra és globalizáció A tanulás és a tapasztalatszerzés, a személyközi érintkezés átalakulása az informatikai és távközlési rendszerek hatására. A tömegkultúra jelenségeinek értelmezése. A kulturális sokféleség jelentősége és a fennmaradását fenyegető tendenciák. Szellemi és vallási körkép az ezredfordulón A kulturális különbségek előnyei tehát a divergens folyamatokná l figyelhetők meg. Egy szervezet előnyére leghatékonyabban akkor lehet a kulturális különbségek adta lehetőségeket fordítani, amikor az a terjeszkedés, növekedés fázisában van - elképzeléseit, megközelítési módjait törekszik bővíteni. Nagy értéke a könyvnek a kulturális jellemzők és különbözőségek, valamint a marketingkommunikációs eszközök interkulturális szempontú bemutatása Malota Erzsébet és Tóth Tamás tollából, hisz a fogyasztói szokások és a kommunikáció elemzése nélkül nem juthatunk közel a fogyasztók eszéhez és szívéhez

„A10. tétel: A kultúra és a globalizáció kapcsolata ..

 1. A multikulturalizmus programjának első hivatalos megnyilvánulását Kanadában regisztrálták 1971-ben, amikor a kulturális sokféleséget politikai prioritásként az állam kötelező feladatai között hirdették meg, 2 majd - hasonlóképpen programszerűen - kezdte átvenni ezt a szemléletmódot Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok, az európai országok közül pedig.
 2. A kulturális változás és a történelem felbecsülhetetlen dokumentuma annak bemutatása, hogy a globalizáció növekvő megértése hogyan alakítja életét évtizedeken keresztül. Egy ilyen megközelítés óriási odaadást, türelmet és szenvedélyt igényel a kutatási terület iránt
 3. dkettőnek előnyei és hátrányai vannak. A globalizáció hozzáférést biztosít egy nagy piachoz, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó számos termék közül választhat

A Globalizáció Előnyei És Hátrányai - Kifejezések - 202

A globális világ sajátosságai, a globalizáció előnyei és hátrányai | 102 Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése (Összefoglalás) | 107 tortenelem_8_2017.indd 6 2017. 11. 24. 10:4 10.5. A globális világ sajátosságai K: A globális világgazdaság ellentmondásai A globalizáció előnyei a termelőerők fejlődéséből, hátrányai a tőkeviszony társadalom- és természetellenes hatásaiból erednek. Ezért helyesebb a globalizációt a kapitalizmus egy A globalizáció egymással és több vonatkozásban a globalizációval is ellentétes ideológiai-kulturális folyamatokat generál, illetve. Nem sorolják a globalizáció előnyei közé, hogy: 1. olcsóbbá teszi az importot 2. nagy mértékben befolyásolja az önálló nemzeti döntéseket 3. az erősödő verseny hatására nő a kutatás-fejlesztés szerepe 4. a vezető országok kulturális és fogyasztási szokásai világméretben i Előretekintve a következő évtizedekre, úgy látjuk, hogy az iskolák világára a globalizációs tendenciákból elsősorban a kulturális globalizáció fog döntő hatást gyakorolni. Mindez a nemzeti identitásokra, hagyományokra felépülő kultúrát, ezen belül a műveltség összetevőit érinti, s ezért például már a. A globális turizmus jellemzői és trendjei geográfiai megközelítésben. 23.1. A világ turizmusának társadalmi-gazdasági jelentősége. 23.2. A társadalmi-gazdasági fejlettség és a turizmus térbeli terjedése. 23.3. A világ turizmusának helyzete 2008-ban. 23.4. A globalizáció és a turizmus kapcsolatrendszere

súlyozza az integráció szempontjából a politikai és kulturális tényezők szerepét, a hasonlóság és a konvergencia jelentőségét. Mi a mai világfejlődés markánsan új jelenségeire és struktúráira hívjuk fel a figyel-met. A globalizáció vagy annak jelenlegi szakasza olyan új minőségi változásoka Fizikai Szemle 2000/6. 198.o. GLOBALIZÁCIÓ - ÉRETT TÁRSADALOM. Herman Ákos Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Bizonyos mértékben udvariatlanság egy rövid emlékcikknek ilyen címet adni, de az a gondolat befolyásol, hogy míg egyrészről a technológiai fejlődés hatására zajlik a globalizáció folyamata, más részről a társadalom egyes részei nagy. A digitalizáció, a gazdasági válság és a globalizáció kultúrára gyakorolt hatását is megvitatják az Európai Kulturális Fórum kétnapos brüsszeli tanácskozásán, amelyen Kovács Gáza, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar (NFZ) főigazgatója is részt vesz. A cél az, hogy a párbeszédből okos javaslatok kristályosodjanak ki, miként realizálhatók az európai.

A kulturális globalizáció körüli vita is innen származik, hiszen a filmipar például az Egyesült Államok egyik legerősebb exportágazata, amely ma már a világ minden táján megjelenik. Teljesen természetes, ha ez ellen valaki védekezni próbál, bár igazán komoly erőfeszítéseket csak a franciák tettek ez ügyben Magyarország kulturális sokszínűségéről. Multikulturalizmus értelmezések Magyarországon 1990 után; Kronológia. Boér Kriszta: Kárpát-medencei sajtószemle (1999-- 2018) Eiler Ferenc: A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945-200 . Video: Globalizáció - Wikipéd Olvasson utána, hogy milyen előnyei származnak az Európai Unióból, és milyen hatást gyakorol az EU az Ön mindennapjaira. Béke és biztonság, az utazás, a letelepedés, a munkavállalás és a tanulás szabadsága az EU területén, egészséges élelmiszerek, tiszta környezet, fogyasztóvédelem, alacsonyabb megélhetési költségek, a munkavállalók jogainak védelme, a. Kipróbált módszereket javasol a vezetés minden területén a stratégiaalkotástól a humánerőforrás-menedzsmenten át a szervezetfejlesztési a kulturális eltérések sikeres kezelésére, előnyei kihasználására

Bár a globalizáció valóban sok helyütt az egyenlőtlenségek növekedéséhez vezet, nem igazolható, hogy minden előny a gazdag országoknak jut, míg a hátrányok egyoldalúan a perifériákon halmozódnának fel. Az ázsiai kis tigrisek vagy Dél-Európa országainak, illetve Írországnak a példája azt bizonyítja, hogy a legfejlettebbekhez való felzárkózás is lehetséges. A globalizáció előnyei és kihívásai - és az EU válasza. A kereskedelmi háború minden oldalon csak áldozatokat szed. Előfordul azonban, hogy olykor egészségügyi megfontolásból vagy a tisztességtelen verseny visszaszorítása miatt ehhez az eszközhöz nyúl egy-egy fél (alapvetõ földrajzi és történelmi ismeretek, kulturális értékek, szokások, ünnepek) FELSŐFOK. A felsőfokú vizsga témakörei részben magukban foglalják a középfokú vizsga témaköreit, de természetesen ezen a szinten az adott témakörök magasabb szintű kifejtését várjuk el a szintnek megfelelő nyelvi megoldásokkal. 1

Globalizáció - Wikipédi

A kulturális globalizáció. 1) A kulturális elemek mozgása. A fő kultúraexportőr a nyugat, különösen az USA, gondoljunk a nyugati filmekre, zenére, életmódra. Ezzel együtt azért más vidékek kulturális elemei is terjednek, vegyük például a különféle egzotikus szappanoperákat vagy a világzenét « Kulturális globalizáció - Mihály Szidónia. Az internet és a virtuális játékok előnyei és hátrányai-Elekes Réka » Butyka Hanna - Globalizáció. A globális világproblémák kialakulása alapvetően arra a tényre vezethető vissza,. Lásd továbbá a 'Globalizáció' témában a kulturális globalizációt, a kultúrák, illetve azok elemeinek szabad nemzetközi mozgását, mely napjaink egyik meghatározó kulturális jelensége. 3) A sokszínűség előnyei és hátránya Az egyenlőtlen kulturális csere formái, melyek a globalizáció korábbi szakaszaiból ismerősek, a késő modernitásig megmaradnak. I la egy helyen akarjuk megkóstolni az egzotikus konyhákat, jobban járunk, ha Manhattanben, Párizsban vagy Londonban eszünk, mint ha Kalkuttában vagy Delhiben

Globalizáció röviden actGloca

- gazdasági globalizáció,- pénzügyi ~,- kulturális ~,- információs ~,- nyelvi ~. Vagy: Olyan a 20. században felerősödő, és napjainkban is tartó folyamat, amelynek során a világban a nyugati civilizáció hatására egységesedés megy végbe a gazdaságban, a pénzügyi életben, kultúrában stb A globalizáció általános előnyei között szokták emlegetni az alacsonyabb fogyasztói árakat, a nagyobb választékot vagy a gyorsabb termékinnovációt. Ennek kismértékben mindenki a nyertese. De a kíméletlen verseny miatt vesztessé vált szektorokban nem csak annyi történik, hogy csökken a dolgozók bére, hanem tömegesen. Globalizáció előnyei és hátrányai. ( a globalizásiót nyelvi, kulturális és életmódi kell értelmezni)? Hálózati topológiák előnyei, hátrányai? Mik a háztáji mezőgazdasági termelés előnyei és hátrányai?. A gazdagok jobban félnek a globalizációtól. Világszerte aggályokat kelt a globalizáció sebessége. Érdekes módon azonban a globalizációval szembeni félelem erősebb a gazdagabb országokban - derül ki a BBC 34 ország közel 35 ezer lakosát érintő közvélemény-kutatásából. A megkérdezett emberek fele szerint a. Colin Hines: Lokalizáció: a globális kiáltvány - könyv összefoglaló 1 Lokalizáció - Egy időszerű eszme 1.1 Bevezetés 1.2 Globalizáció / irreális elveken nyugvó világméretű realitás 1.3 A globalizációtól a lokalizáció irányába való elmozdulás előnyei 1.4 A lokalizációhoz vezető lépések 1.5

Video: A Globalizáció Jelentése (Mi Ez, Fogalma És Meghatározása

Globalizáció értelmezése Társadalomföldrajz Sulinet

 1. Globalizáció. Ez az állandó információcsere a földgömbön és a világ bármely pontján egy globalizált társadalom kialakulását eredményezi. Ez azt jelenti, hogy kereskedelmi, kulturális, politikai kapcsolatok és cserék jönnek létre, többek között, amelyek átlépik a nemzeti határokat
 2. Lettre, 51. szám. FARKAS ZSOLT. Néhány ad hoc megjegyzés egy könyv ürügyén. A zárva várt nyugat, Kulturális globalizáció Magyarországon érdekes és fontos könyv. Írásai számos nézőpontból, érzékenyen vizsgálják a téma roppant szövevényének ágait-bogait. Mindezt jól olvashatóan, kellemes ökonómiával.
 3. A történelmi fejlődés és a globalizáció ennek az irányába mutatnak, de egyelőre tényleges gazdasági és piaci összefonódásról még nem beszélhetünk. az adott ország kulturális, vallási, erkölcsi sajátosságai, szokásai, hagyományai. Előnyei: az átvevő bevált terméket kap, gyors piacra jutás, kidolgozott.
 4. A globalizáció világa Új tendenciák, új esélyek, új aggodalmak Hámori Balázs bhamori@uni-corvinus.hu 1 f Mi is az a globalizáció? • Régi és új világgazdasági kapcsolatok • A globalizáció szélesebb értelmezése: világméretekben végbemenő - politikai - társadalmi - gazdasági - kulturális - környezeti.

Átalakuló globalizáció. hogy az idegenforgalom/turizmus, illetve a kulturális szolgáltatások visszaépülése lesz az egyik leglassabb folyamat, miután a közegészségügyi kérdések itt maradnak fenn a leghangsúlyosabban. Kétségtelen, hogy az ökoszisztéma és a network-hatás is fontos, de ezek előnyei mellett már a. Kulturális műemlék: a könyvtáraknak csak múzeumi funkciója lesz, a jelenlegi elsorvad. Mindent keveseknek: a könyvtár a piacgazdaság elemévé válik, akinek pénze van, az tudja csak igénybe venni. Keveset mindenkinek: a könyvtár szinte Internet cafe szerepet vesz fel. Ismereteket nyújtó szalon: elegáns kulturális. A kulturális sokszínűséget nap mint nap magamba szívtam, a helyiek befogadó hozzáállásával együtt. A globalizáció demográfiai változásokhoz vezetett: egyre több a külföldi munkavállaló, megnövekedett a mobilitás a fiatalok körében is. Ne feledjük: a sokszínű munkaerő előnyei nemcsak a munkahelyi társadalmi.